Toiminta-ajatus

Saramis on Sari Kangas-Ikkalan vuonna 2010 perustama yritys. Sen toiminta-ajatuksessa ovat keskeisiä seuraavat näkemykset:

  • Kilpailukykyä tukevassa kehittämistoiminnassa kasvu, tehokkuus sekä muutoksen positiivisuus voivat kulkea käsi kädessä.
  • Organisaatio voi kasvattaa kilpailukykyään lyhyessäkin ajassa ilman merkittäviä investointeja ja saada hyvän tuoton kehittämistoiminnan panostuksilleen, kun kehittämistoimintaa ohjataan kokonaisvaltaisesti,  prioriteetit ovat selkeät sekä eri toimintojen yhteispeliä painotetaan riittävästi.
  • Käytännön toteutuksessa on tärkeää osata yhdistää yrityksen tilanteen vaatimat kovat ja pehmeät tekijät tukemaan muutosta. Näin toimittaessa varmistetaan työntekijöille ja johdon eri tasoille sopivin lähestymistapa ja valmennus samalla kun pureudutaan tärkeimpiin tulokseen vaikuttaviin avainprosesseihin. Pyrkimyksenä on saada henkilöstö itse oivaltamaan muutostarpeet omissa toimintatavoissaan ja sitä kautta saada sen edustajat sitoutumaan niihin voimakkaasti.
  • Kehittämistoiminta tulee tapahtua luontevana osana arkea ja kyky pilotoida uusia toimintatapoja on yksi organisaation osaamisen avainalueista.
  • Kehittämisohjelmien käytännön toteutus on haastavaa; se vaatii systemaattisuutta sekä vankkaa käytännön osaamista erilaisten muutostilanteiden hallinnasta ja vaihtoehtoisista lähestymistavoista.

Kehittämistoiminnan tärkeimmät elementit tullaan aina konkretisoimaan yritys- ja tapauskohtaisesti.